สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

(EV)

เกี่ยวกับสาขา

ศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งฝึกทักษะและการตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจทำงานในสายอาชีพช่างยนต์-รถยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา