สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์

(BP)

เกี่ยวกับสาขา

ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ เทคนิคด้านงานพ่นสีรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจทางด้านงานสีหรืองานซ่อมตัวถังรถยนต์

Play Video

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา