วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2567

เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ABOUT US

ปีพุทธศักราช 2541 บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จำกัด เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะ โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาประยุกต์ร่วมกับหลักสูตรงานฝึกอบรมด้านเทคนิคของโตโยต้า โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เชื่อถือได้ ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้วยการเน้นคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง  ในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้จบ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
โดยเปิดสอน 3 สาขางาน ดังนี้

สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

ศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ รวมทั้งฝึกทักษะและการตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์อัจฉริยะ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่หรือผู้ที่สนใจทำงานในสายอาชีพช่างยนต์

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ เทคนิคด้านงานพ่นสีรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจทางด้านงานสีหรืองานซ่อมตัวถังรถยนต์

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้มีใจรักงานด้านบริการลูกค้า

ทำไมควรเลือกเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ?

รับประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ความรู้กับนักศึกษา

สถานที่เรียนที่ทันสมัย

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้ามีสถานที่เรียนที่ทันสมัยและครบครัน มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับการทำงานจริง

โอกาสในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าหรือบริษัทในเครือโตโยต้า ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย มักเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน อีกทั้งวิทยาลัยยังมีโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปทำงานเป็นช่างยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-5 ปี

โอกาสในการเรียนต่อปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า มีโครงการความร่วมมือในการเรียนต่อปริญญาตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในการพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรอบรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์และแนวคิดการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Play Video

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม