เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้จบ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
โดยเปิดสอน 3 สาขางาน ดังนี้

สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

Play Video
NS

เรามุ่งมั่นจะผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ เปี่ยมด้วยหัวใจบริการ มีทักษะการบริการเป็นเลิศ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ และมีการพัฒนางานด้วยวิถีแห่งโตโยต้า

นโภช แซ่อุ่ย

-

ประธานบริหาร