สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์

(AST)

เกี่ยวกับสาขา

ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้มีใจรักงานด้านบริการลูกค้า

Play Video

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา