ทุนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร !!

บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) จำนวน 3 ทุน
 • สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST) จำนวน 3 ทุน
 • จบ ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6
 • เกรดเฉลีย 2.70 ขึ้นไป
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดจันทบุรีหรือใกล้เคียง

บริษัท โตโยต้าพาวิลเลียนระยอง (2005) จำกัด

 • สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST) จำนวน 2 ทุน
 • จบ ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6
 • เกรดเฉลีย 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองหรือใกล้เคียง

บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) จำนวน 2 ทุน
 • จบ ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6
 • เกรดเฉลีย 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดมหาสารคามหรือใกล้เคียง

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) จำนวน 1 ทุน
 • สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) จำนวน 2 ทุน
 • จบ ปวช.ช่างยนต์
 • เกรดเฉลีย 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดเลย