สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

(AT)

เกี่ยวกับสาขา

ศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะและการตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่หรือผู้ที่สนใจทำงานในสายอาชีพช่างยนต์

Play Video

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา