สาขาวิชาช่างยนต์

(ปวช.)

เกี่ยวกับสาขา

ศึกษา วิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ เรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านงานยานยนต์ การอ่านแบบเขียนแบบ การบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ งานซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ ระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศรถยนต์ รวมถึงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่น และการบำรุงรักษารถยนต์ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้พื้นฐานการบริการยานยนต์ของช่างเทคนิคโตโยต้า เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา