แจ้งตารางเรียนนักศึกษา รุ่นที่ 23 และ 24 ภาคเรียนที่ 2/2564

นักศึกษา รุ่นที่ 23​ สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) ดาวน์โหลดตารางเรียน สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) ดาวน์โหลดตารางเรียน สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST) ดาวน์โหลดตารางเรียน หมายเหตุ1. แจ้งตารางสอน จากตารางจะเริ่มเรียนวันที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลง เริ่มในวันที่ 15 พ.ย.64 – สิ้นสุด 26 พ.ย.642.ตารางเรียนเวียนกลุ่มปรับพื้นฐานตอนกลางคืน ยังไม่ต้องดำเนินการเรียนการสอน เนื่องจากมีการใช้วัสดุ และโปรแกรมเฉพาะที่วิทยาลัยเท่านั้น จึงสามารถดำเนินการสอนได้ นักศึกษา รุ่นที่ 24 สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) ดาวน์โหลดตารางเรียน สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) ดาวน์โหลดตารางเรียน สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST) ดาวน์โหลดตารางเรียน หมายเหตุ1. แจ้งตารางสอน จากตารางจะเริ่มเรียนวันที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลง เริ่มในวันที่ 15 พ.ย.64 – สิ้นสุด 26 พ.ย.64

admintatc

01/11/2021

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษา รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบ Online)

นักศึกษา รุ่นที่ 23​ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รอบที่ 1 นักศึกษากลุ่ม AT.1, AT.2, AT.3, AT.4, AT.5  เวลา  10.00-12.00 น. รอบที่ 2 นักศึกษากลุ่ม AT.6, AT.7, BP.1, BP.2, AST.1, AT โปรแกรมญี่ปุ่น     เวลา 14.00-16.00 น.  ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ (LINE Meeting) คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมประชุม นักศึกษา รุ่นที่ 24 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รอบที่ 1 นักศึกษากลุ่ม AT.1, AT.2, AT.3 เวลา  10.00-12.00 น. รอบที่ 2 นักศึกษากลุ่ม  AT.4, […]

admintatc

28/10/2021

ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง ครูช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติ 1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี 2.วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล – สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า – สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ – สาขาแมคคาทรอนิกส์ 4.มีความเชี่ยวชาญด้านช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 5.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6.มีประสบการณ์ในการควบคุมนักศึกษากิจกรรมอวท.(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) อ่านคุณสมบัติเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0 3809 2102 คุณอุมาพร โทร.08 9405 4256

admintatc

08/10/2021

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง สาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) สาขาธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

admintatc

08/10/2021

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง สาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) สาขาธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

admintatc

08/10/2021
1 2