นักศึกษา รุ่นที่ 23​

สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

หมายเหตุ
1. แจ้งตารางสอน จากตารางจะเริ่มเรียนวันที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลง เริ่มในวันที่ 15 พ.ย.64 – สิ้นสุด 26 พ.ย.64
2.ตารางเรียนเวียนกลุ่มปรับพื้นฐานตอนกลางคืน ยังไม่ต้องดำเนินการเรียนการสอน เนื่องจากมีการใช้วัสดุ และโปรแกรมเฉพาะที่วิทยาลัยเท่านั้น จึงสามารถดำเนินการสอนได้

นักศึกษา รุ่นที่ 24

สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

หมายเหตุ
1. แจ้งตารางสอน จากตารางจะเริ่มเรียนวันที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลง เริ่มในวันที่ 15 พ.ย.64 – สิ้นสุด 26 พ.ย.64