สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยฯ

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาต้องอยู่ประจำที่หอพักภายใน ดังนั้นเราจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Play Video

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ