เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ช่องทางสมัครเรียน

1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

2.สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ

25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66
ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร: 0-3809-2103 ถึง 2113

การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม