เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ช่องทางสมัครเรียน

1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

2.สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ

25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66
ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0 3809 2103 ถึง 2117

การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร เบอร์โทรศัพท์ 08 6323 7683
อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย เบอร์โทรศัพท์ 08 6323 7684