นักศึกษาแสดงข้อมูลของตนเองและผู้ติดตาม เข้ากลุ่ม Line โดยการสแกน QR Code