ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ TATC GAME ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ของพี่น้อง และความสามัคคีในหมู่คณะของชาว TATC