วันที่ 29 พ.ย. 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ทำการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าหอพัก ในการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564