ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรทุนผู้แทนจำหน่าย)
16 กุมภาพันธ์ 2558
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ปีการศึกษา 2558  รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ไปแล้วนั้น
   บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว  มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ให้ผู้แทนจำหน่ายสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้  จำนวนทั้งสิ้น 44 คน แยกตามสาขา

หมายเหตุ  โปรดดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนอย่างละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกอบ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่   >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<