ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ (สำรอง) ปีการศึกษาที่ 1/2558
11 เมษายน 2558
สำหรับนักศึกษาที่วิทยาลัยฯ  เรียกสำรองเพิ่มเติม  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนรียน  >>> ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน (สำรอง) 58
ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปวส.1 ภาคปกติ รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์
30 ตุลาคม 2557
ตามกำหนดการลงทะเบียนที่แจ้งไปแล้วนั้น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้


     สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (ไม่กู้กยศ.) AST17_2.57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (กู้กยศ.) AST17_2.57Loan.pdf