ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรทุนผู้แทนจำหน่าย)
27 มีนาคม 2558
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ปีการศึกษา 2558  รอบที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น
   บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว  มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ให้ผู้แทนจำหน่ายสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศ นี้  จำนวนทั้งสิ้น 48 คน สำรองจำนวน 16 คนแยกตามสาขา

หมายเหตุ  โปรดดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนอย่างละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกอบ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่   >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปกติ)
27 มีนาคม 2558
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น
   วิทยาลัยขอประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้  จำนวนทั้งสิ้น 37 คน  และสำรอง 10 คน  แยกตามสาขาดังรายละเอียดในไฟล์แนบท้ายนี้

หมายเหตุ  โปรดดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนอย่างละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกอบ

1. ไฟล์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<

2. ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<

3. ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<

4. ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (สำรอง) >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<