ประกาศ กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์
28 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทวิภาคี (ภาคพิเศษ)
22 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทวิภาคี (ภาคพิเศษ)
สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

\"\"

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร ตัวแต่วันที่ 21 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2559 นี้

สอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 12 พฤษาภาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3809-2103 ถึง 2105-2113

หรือ 099-531-7503 อ.กมลวรรณ