ผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ปีการศึกษา 2559
05 กุมภาพันธ์ 2559

    ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ไปแล้วนั้น

    บัดนี้ การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องเข้ามารายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ Workshop 2 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาต้องทำตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

เอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือก >>> คลิกที่นี่ <<<
เอกสารใบมอบตัว 5 รายการ >>> คลิกที่นี่ <<<

ผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559
05 กุมภาพันธ์ 2559

    ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ไปแล้วนั้น

    บัดนี้ การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องเข้ามารายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ Workshop 2 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาต้องทำตามข้อปฏิบัติดังรูปภาพและไฟล์แนบ ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศผลสอบคัดเลือก >>> คลิกที่นี่ <<<
ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับสาขางานบริหารการบริการยานยนต์ (AST) >>> คลิกที่นี่ <<<
ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับสาขางานเทคนิคยานยนต์ (AT) (จบ ม.6 และปวช.สาขาอื่น(พาณิชย์))>>> คลิกที่นี่ <<<
ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับสาขางานเทคนิคยานยนต์ (AT) (ปวช.ช่างยนต์ และช่างสาขาอื่น)>>> คลิกที่นี่ <<<

ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว 5 รายการ >>> คลิกที่นี่ <<<