กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาปวส.2 รุ่น 18
08 มิถุนายน 2559

\"\"
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี่ยานยนต์โตโยต้า
      เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาปวส.2 รุ่น 18

          ด้วยนักศึกษา ปวส.2 รุ่น 18 (ภาคปกติ) จะเสร็จสิ้นการฝึกงาน ณ ผู้แทนจำหน่ายฯ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับวิทยาลัยฯ ขอกำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพักในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.50 น. 
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม นักศึกษา ปวส.2 1/2559
17 พฤษภาคม 2559
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม นักศึกษา ปวส.2  
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(รุ่นที่ 18)
ชำระได้แล้ววันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2559

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"

AST ห้อง 1    AT ห้อง 1     AT ห้อง 2     AT ห้อง 3