กิจกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานครั้งที่ 26 ระดับภาค
25 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 (ระดับภาค) ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 แบ่งเป็นตัวแทนระดับภาค 5 ภาค โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
   1. สพร.ภาค1 สมุทรปราการ : รางวัลชนะเลิศ นายจินตวัฒน์ ศรีลิว
   2. สพร.ภาค2 สุพรรณบุรี : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายธีรพงศ์ ลิ้มสวัสดิ์
   3. สพร.ภาค3 ชลบุรี : รางวัลชนะเลิศ นายจักรพงษ์ ทาราช
                            ลำดับที่ 5 นายปธาณิณ ประเสริฐผล
   4. สพร.ภาค5 นครราชสีมา : รางวัลชนะเลิศ นายณัฐชัย ขลิบเงิน
                                  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายยุทธนา แก้วหล้า
   5. สพร.ภาค8 นครสวรรค์ : รางวัลชนะเลิศ นายทรงพล เรืองเกษตรกิจ
                                 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ นันทจันทร์
การอบรมเชิงปฎิบัติการ \"เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาครู และนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ\"
24 กันยายน 2558

      การอบรมเชิงปฎิบัติการ \"เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาครู และนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ\"  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมการอบรม  ณห้อง M101-102 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า