ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปวส.1 ภาคปกติ รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์
30 ตุลาคม 2557
ตามกำหนดการลงทะเบียนที่แจ้งไปแล้วนั้น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้


     สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (ไม่กู้กยศ.) AST17_2.57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (กู้กยศ.) AST17_2.57Loan.pdf
ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปวส.1 ภาคปกติ รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีรถยนต์
30 ตุลาคม 2557
ตามกำหนดการลงทะเบียนที่แจ้งไปแล้วนั้น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รุ่น 17 สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้


     สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (ไม่กู้กยศ.) AT17_2.57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (ไม่กู้กยศ.) เรียนปรับพื้น AT_Improve_17_2_57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (กู้กยศ.) ATLoan17_2.57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (กู้กยศ.) ปรับพื้น11 ATLoan11100 _Improve_17_2.57.pdf
     สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (กู้กยศ.) ปรับพื้น15 ATLoan15000 _Improve_17_2.57.pdf